Jak podłączyć MOSFET

Jak podłączyć MOSFET

Przy podłączaniu MOSFET-a ważna jest znajomość prawidłowych poziomów napięcia i połączeń. Zapewni to najlepszą wydajność i bezpieczeństwo Twojego projektu.

Istnieje wiele różnych typów MOSFET-ów, których możesz użyć, ale są dwa główne typy, które są powszechnie używane: N-kanałowe i P-kanałowe. Oba są stosunkowo łatwe do pracy i mają dobrą wydajność dla większości zastosowań.

N-kanałowy: Najbardziej powszechnym typem MOSFET jest urządzenie N-kanałowe, które włączy się, gdy do jego zacisku bramkowego zostanie przyłożone napięcie dodatnie. Urządzenia te są łatwiejsze w produkcji i można je znaleźć w niższych cenach niż P-kanałowe.

Są one również łatwiejsze do pracy, ponieważ mogą obsługiwać szerszy zakres aplikacji i mogą być wykonane w mniejszym rozmiarze. Jednak urządzenia P-kanałowe są mniej preferowane, ponieważ mają wyższe rezystancje włączone niż urządzenia N-kanałowe.

Aby podłączyć MOSFET, musisz przestrzegać tych samych zasad, co w przypadku BJT. Oznacza to połączenie ze sobą wyprowadzeń źródła i drenu. Zaleca się również umieszczenie rezystora podciągającego pomiędzy zaciskami źródła i bramki.

Napięcie, które musisz przyłożyć do bramki, określi, jak duży prąd może ona przewodzić. Z tego powodu ważne jest, aby wybrać urządzenie, które jest oceniane dla maksymalnego napięcia wejściowego, którego używasz.

Gdy już wybrałeś swój MOSFET, nadszedł czas na podłączenie go do obwodu. Będzie to wymagało kilku kroków, więc czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

Po pierwsze, musisz znaleźć odpowiednie szyny zasilające dla swojej aplikacji. Mogą one pochodzić z baterii lub innego źródła zasilania, lub mogą być obliczone z wyjść napięciowych płytki Espruino.

W większości przypadków, preferowane jest użycie zasilania o wyższym napięciu niż próg przełączania Vgs wybranego mosfetu. Pozwoli to uniknąć potencjalnych uszkodzeń, które mogłyby być spowodowane przez napięcia błądzące przepychające się przez bramkę tranzystora, co może spowodować jego niezamierzone załączenie.

Powinieneś również upewnić się, że Twoje obciążenie nie pobiera więcej niż maksymalny prąd Twojego mosfetu. Może to doprowadzić do niebezpiecznego przegrzania.

Można to zrobić regulując napięcie zasilania do poziomu pożądanego dla twojego układu, lub dodając małą diodę pomiędzy obciążeniem a twoim MOSFETem. Zapobiegnie to przegrzaniu mosfetu i zwarciu obwodu.

Wreszcie, musisz się upewnić, że MOSFET ma bardzo niski prąd upływu. To dlatego, że jeśli istnieją jakiekolwiek ładunki błądzące na bramce, będzie popychać napięcie bramki do punktu, w którym nie jest w stanie przewodzić.

Najprostszym sposobem, aby temu zapobiec jest zastosowanie rezystora ograniczającego prąd pomiędzy źródłem a zaciskami bramki. Dzięki temu bramka będzie utrzymywana przy niskim napięciu do momentu jej włączenia.

Jeśli Twoje urządzenie posiada diodę LED, możesz chcieć podłączyć regulator napięcia lub diodę zenera pomiędzy diodę LED a bramkę. Pozwoli Ci to kontrolować szczytowe napięcie wsteczne i czas wypadania.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *