Jak okablować diodę

Jak okablować diodę

Diody są powszechnym elementem elektrycznym, który można znaleźć w wielu rodzajach elektroniki. Są one wykorzystywane do różnych celów, takich jak ochrona wrażliwych obwodów lub umożliwienie przepływu prądu tylko w jednym kierunku.

Aby prawidłowo używać diod, musisz wiedzieć, jak je okablować. Aby to zrobić, musisz zrozumieć, jak działają i dlaczego są używane w określony sposób.

Po pierwsze, musisz zrozumieć różnicę między diodą a rezystorem. Dioda jest półprzewodnikiem, który pozwala na przepływ prądu w jednym kierunku, podczas gdy rezystory zapobiegają przepływowi prądu w drugim kierunku.

Dioda jest zwykle wykonana z materiału zwanego krzemem i wygląda jak maleńka puszka z dwoma końcówkami, po jednej z każdej strony. Dodatni koniec diody nazywany jest anodą, a ujemny – katodą.

Napięcie, które przepływa przez diodę nazywane jest jej spadkiem napięcia do przodu i różni się w zależności od typu diody. Dioda wysokonapięciowa będzie miała większy spadek napięcia do przodu niż dioda niskonapięciowa.

Dzieje się tak dlatego, że dioda pozwala na przepływ prądu z anody do katody, ale blokuje ruch prądu w przeciwnym kierunku. Spadek napięcia do przodu mierzy się za pomocą woltomierza, mierząc różnicę napięcia między anodą a katodą.

Jeśli anoda diody jest podłączona do czerwonej sondy multimetru, a katoda do czarnej sondy, będziemy mieli diodę, która jest w stanie biasu do przodu. Oznacza to, że miernik odczyta dość niską rezystancję (pomiędzy 0 a 1 om) w kierunku do przodu, co jest wskaźnikiem dobrego stanu.

Możesz również sprawdzić diodę pod kątem biasu wstecznego, podłączając anodę do czarnej sondy, a katodę do czerwonej sondy miernika. Dzięki temu uzyskasz znacznie wyższy odczyt rezystancji (między 0,5 a 1 kilo om) w kierunku wstecznym, co jest wskazówką, że dioda działa prawidłowo.

Jak zmierzyć rezystancję w diodzie

Aby zmierzyć rezystancję diody, musisz podłączyć przewody pomiarowe anody i katody do zacisków cyfrowego lub analogowego miernika, który jest ustawiony w trybie biasu do przodu lub do tyłu. Niektóre mierniki mają przełącznik, który można nacisnąć, aby zmienić tryb między przednim a odwrotnym.

Niektóre mierniki cyfrowe są w stanie zrobić to automatycznie, podczas gdy inne wymagają ręcznego wciśnięcia przycisku lub przekręcenia pokrętła. Jest to dobry pomysł, ponieważ zapewnia, że nie dojdzie do przypadkowego zawyżania odczytu rezystancji w trybie odwrotnej stronniczości.

Większość multimetrów cyfrowych posiada również wskaźnik pokazujący polaryzację przewodów pomiarowych, ale nie zawsze jest on niezawodny. Czasami nie można stwierdzić, do jakiej polaryzacji są podłączone przewody pomiarowe i aby się tego dowiedzieć, należy zapoznać się z instrukcją obsługi miernika lub stroną internetową producenta.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *